Vy a vaše súbory cookie.

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie a technológie webového ukladania, ako je napríklad miestne úložisko a ukladanie relácií („súbory cookie“), robia vašu interakciu na našej stránke jednoduchšou a plynulejšou – bez potreby zbytočného úsilia z vašej strany. Sú to napríklad malé textové súbory, ktoré si stiahne váš internetový prehliadač do vášho zariadenia, keď navštívite našu webovú stránku.Počas interakcie s technológiami našej webovej stránky od tretích poskytovateľov, ako sú skripty, pixely a značky, ktoré začleňujeme do našej webovej stránky na reklamné účely, sa tiež nastavia súbory cookie vo vašom zariadení.V nasledujúcich častiach nájdete informácie a konkrétne podrobnosti v príslušných zoznamoch týkajúce sa toho, na čo tieto technológie používame a ako môžete zmeniť svoje nastavenia podľa svojich požiadaviek.

Ako nám súbory cookie pomáhajú pomáhať vám.

Bezproblémový zážitok.

Súbory cookie vykonávajú množstvo rôznych úloh, vďaka ktorým je váš on-line zážitok omnoho plynulejší a interaktívnejší. To však predpokladá, že používate rovnaké zariadenie a rovnaký prehliadač ako predtým.Niektoré špecifické súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie a údržbu webovej stránky značky BMW a umožňujú nám:

 

  • Poskytovať vám nepretržitý prístup k požadovaným službám na báze 24/7
  • Poskytovať vám konzistentné a presné informácie
  • Zaistiť, že budete mať bezproblémový a komfortný zážitok
Rozpoznanie a reakcia.

Súbory cookie nám tiež pomáhajú porozumieť tomu, ako používate našu webovú stránku a akú máte s ňou interakciu, takže nám to nemusíte znovu hovoriť. Používajú sa napríklad na zapamätanie si vašich preferencií a vášho používateľského ID, keď navštívite našu stránku. Ak poznáme vaše nastavenia a čo máte radi, môžeme:

 

  • Poskytnúť vám personalizovanejší zážitok zo značky BMW tak, že vám pomôžeme pokračovať v ceste a efektívnejšie navigovať na tie najrelevantnejšie stránky
  • Pamätať si určité osobné preferencie, ako sú napríklad nastavenie jazyka, preferovaného predajcu a konfigurácie
  • Nasmerovať vás na užitočný obsah alebo stránky prevádzkované predajcami alebo vybranými partnermi
Sústavné zlepšovanie.

Súbory cookie nám umožňujú zlepšovať našu webovú stránku tým, že sa pozrieme na to, ako ju používajú naši návštevníci. Analyzujeme, aký obsah je populárny, a vyvodzujeme závery o tom, čo ďalšie by mohlo byť zaujímavé alebo užitočné. To nám pomáha:

 

  • Pochopiť, ako návštevníci používajú stránky značky BMW, aby sme ju mohli vylepšiť a zlepšiť ich zážitok
  • Vyskúšať rôzne nápady a zobrazovať obsah, ktorý je pre jednotlivých návštevníkov najpodstatnejší
Reklama a zacielenie.

BMW môže používať reklamné a cielené súbory cookie na účely zacielenia. Tieto súbory cookie ukladajú informácie z vašej histórie prehliadania za účelom zaznamenania vašich záujmov a vášho prehliadania na našej stránke. To nám alebo našim partnerom umožňuje:

  • Zacieliť reklamu na produkty značky BMW na iné webové stránky, a to na základe vašich návštev na našej stránke
  • Zosúlaďovať a kombinovať relevantnejšie informácie s cielenými informáciami tak, aby on-line reklamy značky BMW, ktoré vidíte, boli skutočne relevantné pre vás a vaše záujmy.

Kategórie súborov cookie.

BMW rozdeľuje súbory cookie do kategórií v závislosti od ich funkcie a účelu. Využitie kategórií je opísané nižšie a dá sa spravovať.

Máte kontrolu

Podrobne.

Čo potrebujete vedieť o súboroch cookie?

Súbory cookie pomáhajú poskytovať lepší a rýchlejší zážitok. Súbor cookie je malý textový súbor, v ktorom sú uložené internetové nastavenia. Takmer každá webová stránka používa technológiu súborov cookie. Súbor cookie si stiahne váš internetový prehliadač pri prvej návšteve webovej stránky.

Pri ďalšej návšteve tejto webovej stránky pomocou toho istého zariadenia, webová stránka, ktorá pôvodne spustila nastavenie súboru cookie, následne rozpozná, že ste tu už boli v minulosti, a v niektorých prípadoch prispôsobí to, čo sa objaví na obrazovke, aby túto skutočnosť zohľadnila.

Týmto spôsobom sa obsah môže stať podstatnejším pre vaše osobné záujmy a potreby.Nižšie uvedené súbory cookie sú synonymom webových úložísk relácie HTML5 a miestnych webových úložísk HTML5.

Súbory cookie prvej strany.

Súbory cookie prvej strany sú súbory cookie, ktoré bmw.sk umiestňujeme na webovú stránku, ktorú ste práve navštívili a s ktorou budete komunikovať, ak budete pokračovať na našich webových stránkach (napr. doména konfigurátora).

Súbory cookie tretej strany.

Naše webové stránky môžu obsahovať aj obsah z iných webových stránok, ktoré môžu umiestňovať svoje vlastné súbory cookie. Tieto súbory cookie nastavuje iná osoba, než vlastník vami navštívenej webovej stránky. Takíto tretí poskytovatelia môžu počas návštevy webovej stránky značky BMW nastavovať súbory cookie a prijímať tak informácie, ako napríklad skutočnosť, že ste načítali webovú stránku značky BMW. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako tretie osoby používajú súbory cookie, navštívte ich webové stránky. Informácie o príslušnej 3. strane, ktorá ovláda takýto súbor cookie tretej strany, nájdete v podrobnom popise vyššie. Ak ste sa rozhodli, že nechcete akceptovať súbory cookie 3. strán, môžete proti takýmto súborom cookie namietať alebo odvolať svoj súhlas s týmito súbormi cookie pomocou príslušnej funkcie na našej webovej stránke na odmietnutie vášho súhlasu. Ak namietate proti všetkým súborom cookie 3. strán, na našej webovej stránke budete mať k dispozícii iba tie funkcie, pri ktorých môžeme zaručiť, že budú fungovať bez týchto súborov cookie. Časti našej webovej stránky, ktoré môžu mať technické prostriedky na začlenenie obsahu tretích strán, a teda nastavenie súborov cookie tretích strán, vám v takomto prípade nebudú k dispozícii. O tomto vás budeme informovať príslušným oznámením. Ak chcete napriek tomu aj naďalej používať obsah webovej stránky, bude to možné iba vtedy, ak budete súhlasiť s používaním súborov cookie, ktoré podliehajú súhlasu. Ak chcete vyjadriť svoj súhlas, použite na to funkciu uvedenú na príslušnom mieste na našej webovej stránke. Viac informácií nájdete v zozname súborov cookie, kde sú uvedené podrobnosti o všetkých integrovaných kódoch 3. strán (napr. značky/skripty/pixely).

Čo sa stane, ak odmietnete súbory cookie?

Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookie, ktoré si vyžadujú súhlas, budeme akceptovať vaše rozhodnutie a takéto súbory cookie nebudeme používať. Ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, nebudeme ďalej používať súbory cookie, ktoré boli nastavené ako aktívne pri vašej prvej návšteve našej webovej stránky, ani súbory cookie, ktoré si vyžadujú súhlas. Ak sú to súbory cookie prvej strany, odstránime ich. To však znamená, že v prípade funkčných súborov cookie nebudete môcť využívať všetky funkcie a možnosti našej webovej stránky. Môžete tiež namietať proti výkonným súborom cookie. Tým nám však zabránite v tom, aby sme sa dozvedeli, čo sa vám na našej webovej stránke páči alebo nepáči, a mohli ju vylepšiť.

Upozorňujeme, že nemôžeme odstrániť súbory cookie tretích strán. Ak chcete odstrániť všetky súbory cookie tretích strán, musíte to urobiť v nastaveniach vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že ak chcete odvolať svoj súhlas so súbormi cookie na marketingové účely, neznamená to, že uvidíte menej reklám. Znamená to len toľko, že reklama, ktorú uvidíte, nebude prispôsobená vašim potrebám.

Správa súborov cookie vo vašom prehliadači.

Nastavenia súborov cookie na našej webovej stránke môžete spravovať (povoliť/zakázať a odstrániť) prostredníctvom vyššie uvedených funkcií, ale tiež zmenou nastavení vášho prehliadača. Väčšina prehliadačov vám umožňuje spravovať súbory cookie buď akceptáciou alebo odmietnutím všetkých súborov cookie, prípadne akceptáciou iba určitých typov súborov cookie. Postup správy a odstránenia súborov cookie môžete nájsť v integrovanej funkcii pomocníka vášho prehliadača.

Je dôležité si uvedomiť, že ak zmeníte vaše nastavenia a zablokujete určité súbory cookie, možno nebudete môcť plne využívať niektoré funkcie našej stránky a pravdepodobne nebudete môcť prijímať nejaký obsah, ktorý ste predtým videli alebo použili.