ИЗДАТЕЛ.

Тази страница се поддържа от Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (Petuelring 130, 80809 München).
Електронен контакт: customer.service@bmw.com.
BMW AG се представя от членовете на Управителен съвет:
Harald Krüger, Vorsitzender
Milagros Caiña Carreiro-Andree
Klaus Fröhlich
Nicolas Peter
Pieter Nota
Peter Schwarzenbauer
Oliver Zipse

Търговски регистър: Административен съд Мюнхен RHRB 42243.
ДДС идентификационен номер: DE129273398

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ГРУПАТА ДРУЖЕСТВА НА BMW AG ЗА БЪЛГАРИЯ.
БМВ Фертрийбс ГмбХ – Клон България
Бул. Никола Вапцаров 55, EXPO 2000
София 1407
България
Е-мейл: info.bg@bmwgroup.com